Home Ekonomi Aksa Akralik, kar dağıtacak

Aksa Akralik, kar dağıtacak

by ozsozhaber

Aksa Akralik Kimya Sanayii A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar paylaşıldı:

”Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 1.167.208.204 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 813.184.694 TL’dir. Konsolide finansal tablolarımızda yer alan 1.167.208.204 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından kayıtlarımızda yer alan genel kanuni yedek akçenin Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin esas sözleşmesinin 25. maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına, şirketimizin 323.750.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin yüzde 5’ine tekabül eden 16.187.500 TL tutarındaki birinci temettünün (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05 TL, temettü oranı brüt yüzde 5’tir), esas sözleşmenin 25. madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, kalan tutar olan 1.151.020.704 TL’den 582.750.000 TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1.80 TL, temettü oranı brüt yüzde 180,00), esas sözleşmenin 25. madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, dağıtılan ikinci temettüye istinaden 58.275.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ortaklarımıza dağıtılacak olan 1 ve 2. temettüler toplamının 598.937.500 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,8500 TL, temettü oranı brüt yüzde 185,00) tespit edilmesine, temettü bedellerinin 21 Nisan 2022 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, yönetim kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin genel kurulumuzun onayına sunulmasına, işbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı kar dağıtım tablosunun kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment