Home Ekonomi AVOD’ta rüçhan hakkı kullanım tarihleri

AVOD’ta rüçhan hakkı kullanım tarihleri

by ozsozhaber

AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş, bedelli sermaye artırımı kapsamında rüçhan hakkı kullanım tarihlerine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve yüzde 200 oranında olmak üzere 180.000.000 TL artışla 270.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.02.2022 tarih ve 2022/7 sayılı bülteninde yayımlandığı üzere onaylanmıştır. SPK tarafından onaylı izahname KAP’ta 11.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların yüzde 200’ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 15.02.2022 ile 01.03.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL’den satışa arz edilecektir. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların borsada halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde söz konusu payların tamamı payların borsada satış süresinin bitişini takip eden 3 iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere Nazım Torbaoğlu tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment