Akiş'te kar payından bedelsiz sermaye artırımı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, kar payından bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 02.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen ve 28.04.2020 tarihinde tescil edilen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve 2019 yılı karının 124.608.000 TL tutarındaki kısmının ortaklara bedelsiz pay şeklinde 1. temettü olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 430.091.850 TL olan çıkarılmış sermayesinin, şirketimizin 2019 yılı kar payından karşılanmak üzere 124.608.000 TL bedelsiz artırılmak suretiyle 554.699.850 TL'ye çıkarılmasına, bedelsiz artırılan 124.608.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının 2019 yılı kar payından karşılanmasına ve bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay bedeli 1 TL olan 124.608.000 adet pay ihraç edilmesine, sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkartılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek (A) grubu payların 'borsada işlem görmeyen' nitelikte, (B) grubu payların 'borsada işlem gören' nitelikte oluşturulmasına, sermayeye ilave edilecek 124.608.000 TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İhsan Gökşin Durusoy ile Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'nun yetkili kılınmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Akiş'te kar payından bedelsiz sermaye artırımı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, kar payından bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 02.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen ve 28.04.2020 tarihinde tescil edilen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve 2019 yılı karının 124.608.000 TL tutarındaki kısmının ortaklara bedelsiz pay şeklinde 1. temettü olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 430.091.850 TL olan çıkarılmış sermayesinin, şirketimizin 2019 yılı kar payından karşılanmak üzere 124.608.000 TL bedelsiz artırılmak suretiyle 554.699.850 TL'ye çıkarılmasına, bedelsiz artırılan 124.608.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının 2019 yılı kar payından karşılanmasına ve bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay bedeli 1 TL olan 124.608.000 adet pay ihraç edilmesine, sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkartılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek (A) grubu payların 'borsada işlem görmeyen' nitelikte, (B) grubu payların 'borsada işlem gören' nitelikte oluşturulmasına, sermayeye ilave edilecek 124.608.000 TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İhsan Gökşin Durusoy ile Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'nun yetkili kılınmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Vakıf Katılım

 

Haber Aboneliği

CANLI YAYIN EKRANI

Reklam Pazarı

Reklam İçeriği

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Dünya Genelinde Son Depremle

Dolar Fiyatı

 

 

724ilanbul

Araba Hayali

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.