news-details

İndeks Şirket Güncellemesi

INDES

Öneri: AL
Son Kapanış: 7,47
Hedef Fiyat: 10,10
Potansiyel Getiri: 35%

Türkiye’nin lider bilgi teknolojileri (BT) distribütörünün, 2019’un ikinci yarısında daha güçlü bir finansal tablo sunacağının muhtemel olduğunu düşünüyoruz. 1Y18'de şirket, yıllık %10'luk gelir daralması kaydederken, FAVÖK'ü, fiyat artışlarından kaynaklanan daha iyi marjlar ve tedarikçilerden alınan nakit alımlardan elde edilen önemli orandaki iskontolar ile %21 artmıştır. Şirket yönetimi, mevsimsellik açısından daha güçlü bir ikinci yarı, iş koşullarında hafif bir iyileşmenin yanı sıra, yıllık satışlarının %3’ünü içeren (171 mn TL) Çin menşeli cep telefonu markası OPPO tarafından da lansmanın ilk yılında sağlam bir katkı beklemektedir. Yönetim aynı zamanda OPPO satışlarının 2-2.5 yıl içerisinde üç katına çıkmasını öngörmektedir. Bu nedenle, 2019 yılı için gelirde %10 civarında büyüme gerçekleşmesi mümkün gözükmektedir. Bu büyüme bu yıl, yıllık % 38 FAVÖK büyümesine karşılık gelmektedir.

İşletme sermayesi ve nakit akışı tarafında da 2019’un ikinci yarısında gelişme kaydedileceğini söyleyebiliriz. 156 milyon TL olan net nakit 1Y19'da 74,5 milyon TL net borç pozisyonuna dönüşmüştür. Bunun nedeni yönetimin nakit kullanmayı tercih etmesi ve işletme sermayesi fonlama oranlarına kıyasla daha yüksek iskontolar almasıdır. Fakat faiz oranlarının düşmesiyle birlikte bu yöntem artık çekici bir alternatif olmazken, yönetim daha güçlü FAVÖK ile birlikte yılı net nakitle sonlandırmayı beklemektedir. Ayrıca önemli bir iyileşme de olsa, tahminlerimiz hafif bir net borç pozisyonu olduğunu göstermektedir. İyileştirmenin belirtisi ise, 3Ç19 sonuçlarının açıklandığı süreçte görülebilir.

Makul temettü katkısı devam ediyor. Indeks istikrarlı temettü dağıtan bir şirkettir ve ilerleyen dönemde %30'luk asgari ödeme oranı için tahmin verilmektedir.

Hisse başına 10.1TL’lik hedef fiyatımız %35 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Her ne kadar işletme genel anlamda ekonomik faaliyetlere ve TL’ye duyarlı olsa da, hisse %19’un üzerinde ve BIST 100’e karşı daha orta ve kısa vadeli parametrelerde yatay bir performans sergilemiştir. Bunun sebebi ise, şirket yönetiminin Türk para piyasasındaki oynaklığı idare edebilme kabilyeti ve işletme faaliyetlerinde güçlü bir büyüme hızı yakalayabilmesidir. Gerçeğe uygun değer tahminimiz, 2019’da 6.9x F/K, 4.1x FD/FAVÖK, 2020de ise 6.1x F/K, 3.4x FD/FAVÖK’ten işlem göreceğine işaret etmektedir. Bu düşük çarpanlar, hisse senedinin, Türkiye’nin makro toparlanma sürecine gireceğine ve sürdürülebilir bir büyüme yoluna geri döneceğine inanlar için mükemmel bir araç olduğunu göstermektedir.

Gedik Yatırım