news-details

EFT ücretlerine sınırlama getirildi

Para ve kıymetli maden transferlerindeki EFT işlemlerinden alınan ücretlere sınırlama getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ''Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ''e göre, para ve kıymetli maden transferlerinin EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL'yi, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL'yi, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 TL'yi geçemeyecek.

Tebliğde ,işlem tutarının 1.000 ile 50.000 TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2, 5 ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50.000 TL üzerinde olması halinde ise sınırların sırasıyla 25, 50 ve 100 TL olarak uygulanacağı bildirildi.

BDDK'dan yayınlanan basın açıklaması
 
10/02/2020 
 
Bilindiği üzere, 03.10.2014 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Fı̇nansal Tüketı̇cı̇lerden Alınacak Ücretlere İlı̇şkı̇n Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bireysel bankacılık müşterilerine sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri 20 kalem ile sınırlandırılmıştı. 
 
10.02.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle, Bankalar arası uygulama birliğinin sağlanmasını teminen bazı ücret kalemlerine sınır getirilmiş ve aynı kategorideki ücret kalemlerinin birleştirilmesiyle ücret listesi daha da sadeleştirilerek 20 kalemden 16 kaleme indirilmiştir.  (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200210-1.htm) 
Bu kapsamda, 
- Yönetmelik ile belirlenen finansal tüketiciden alınabilecek bireysel ürün ve hizmetlere ilişkin ücretlerde yıllık artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranı ile sınırlandırılmıştır, - Nakit avans kullanılması durumunda tahsil edilebilecek ücret, avans tutarının yüzde biri ile sınırlandırılmıştır, - Kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla yılda iki adetten sonraki kart yenileme durumlarında alınabilecek ücret,  kart maliyeti ile sınırlandırılmıştır, - EFT işlemlerinden alınabilecek ücretler, işlem tutarına ilişkin belirlenen limitler ve kanallar bazında aşağıdaki tutarlarla sınırlandırılmıştır, 
 
 
 
- Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanacaktır, - Kiralık kasa depozito bedeli, kiralanan kasanın bir yıllık kira bedeli ile sınırlanmıştır, - Ayrıca görme engelli vatandaşlara bankacılık işlemlerinde kolaylık sağlanmasını teminen değişikliğe gidilmiş, kâğıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.” şeklindeki ibarenin görme engelli vatandaşlarımızdan istenmemesi yönünde düzenleme getirilmiştir. 

 Yönetmelik 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup, değiştirilen hükümler, yürürlük tarihinden önce kurulmuş sözleşmelere değişikliklerin yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilecek işlemler bakımından uygulanacaktır. 
 

Hibya Haber Ajansı