news-details

Eylül'de bütçe açığı geçen yıla göre yüzde 197 arttı

YORUM: Bütçede Eylül ayında Hazine’nin nakit dengesinin daha önce işaret ettiği gibi kayda değer bir bozulma görüyoruz. Ekonomiyi canlandırmak isteyen hükümet gerileyen vergi gelirlerine rağmen harcamaları artırmaya devam edince Eylül ayında bütçe açığı geçen seneye göre %197 artarak 17,7 milyar TL’ye ulaştı.

Eylül itibariyle son 12 aylık bütçe açığı %79 artışla 102 milyar TL’ye yükselerek milli gelirin %2,3’üne ulaştı. Merkez Bankası yedek akçe transferi olmasaydı bu açık 145 milyar TL ile milli gelirin %3,3’üne ulaşacaktı.

Gelir tarafında vergi kalemine bakıldığında zayıf performansın devam ettiği görülüyor. Merkez Bankası faiz indirimleri sonrası iktisadi faaliyette beklediğimiz canlanmanın vergi gelirlerine önümüzdeki aylarda kademeli olarak yansımasını bekliyoruz. Buna rağmen harcamalardaki artışın etkisiyle 2019 yılı bütçe açığının 130 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz (milli gelirin %2,9’u).

Detaylar:
Eylül’de Merkezi Yönetim bütçesi 17.7 milyar TL, faiz dışı denge 5,5 milyar TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayında bu rakamlar sırasıyla 5,9 milyar TL açık ve 4,2 milyar TL fazla şeklindeydi.

Bütçe dengelerindeki kötüleşmede ekonomik durgunluğa paralel zayıflayan vergi gelirlerine rağmen ekonomiyi canlandırmak için uygulanan genişleyici maliye politikaları etkili oldu. Risk primindeki artışa ve enflasyona paralel yükselen faiz giderleri de bütçe performansını aşağı çekti.

Eylül ayında faiz hariç bütçe harcamaları yıllık %21 artarak 69 milyar TL’ye ulaştı. (2018 Eylül dönemindeki yıllık artış %23,6). Detaylarda manşete 14.6 puan katkı ile cari transferler (sağlık-emeklilik ve sosyal yardım giderleri başta) ve 6,5 puan ile personel giderleri öne çıkıyor.

Gelir tarafında yıllık bazda %3,3’lük bir artış var. Vergi gelirleri Eylül’de %6,8 artış ile zayıf performansını devam ettirdi.

Serhat Gürleyen

İş Yatırım Menkul Değerler

Direktör/Araştırma